Tuesday, January 20, 2009

Talfiq: Berhati-hati bila berbincang mengenainya

Bila terdengar orang lain yang mengamalkan lebih dari satu mazhab, maka terbunyi suara-suara sumbang yang mengatakan pelbagai hukum termasuklah hukum talfiq. Tetapi kebanyakan mereka yang berbicara mengenai hukum ini selalunya sangat tertutup dengan satu pandangan saja sedang pendapat mengenai isu ini telah banyak dibincangkan dalam seminar-seminar dan forum-forum sedunia. Malah banyak juga kitab-kitab dulu dan kini yang membicarakan isu ini.

Mengenai hukum ini, kadang-kadang kita terlalu emosi bila dapat tahu ada yang mengamalkan lebih dari satu mazhab terumanya mereka sangat taasub kepada sesuatu mazhab. Seperti yang saya sebutkan di atas telah ramai ulama-ulama yang membincangkan permasalahan ini bermula dari ulama salaf mahupun ulama khalaf. Ada yang mengharam terus mereka yang melakukan talfiq dan ada juga yang mengharuskannya.

Namun begitu, saya lebih bersetuju dengan ulama yang mengharuskan talfiq selagi kita tidak mengunakannya mengikut hawa nafsu semata. Antara ulama-ulama sekarang yang mengharuskan talfiq adalah seperti Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi.

Terasa hairan juga bagi mereka yang terlalu emosi dengan mengatakan haram talfiq, dimanakah hujah mereka sehingga terlalu marah bila orang lain bertalfiq sedangkan sesetengah ulama dulu dan sekarang berselisih pendapat mengenai hukumnya. Sedangkan ada di kalangan Imam Mazhab sendiri pun kadang-kadang mengamalkan pendapat imam lain seperti Imam al-Syafi'e yang tidak membaca qunut tanpa sujud sahwi ketika solat di masjid al-Azimiah berhampiuran kubur Imam Abu Hanifah.

Seperti yang ditulis oleh ustaz Maszlee Malik dalam bukunya " Talfiq: Apakah anda salah seorang pengamalnya?" mengatakan satu pembentangan / seminar telah diadakan di Bandar Seri Begawan, Brunei yang dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Dr. Wahbah al-Zuhaili, Dr. Yusuf al-Qaradhawi dan ramai lagi telah membuat kesimpulan bahawa talfiq adalah diharuskan selagi pengamalnya bukan mengikut hawa nafsu bahkan diharuskan kerana darurat atau hajat.

Justeru itu, untuk lebih memahami persoalan talfiq ini, disarankan kepada semua termasuk mereka-mereka yang taasub mazhab supaya mendapatkan dan memiliki buka ustaz Maszlee Malik sebagai salah satu panduan di samping beberapa kita lain seperti "Rakhhas Syar'iyyah" yang ditulis oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili dan sebagainya.

Saturday, January 17, 2009

Batal atau tidak bila bersentuh dengan isteri?

BERWUDUK: TAKRIFAN SEBENAR BERSENTUH DENGAN PEREMPUAN.

Bersentuh di dalam kedua ayat al-Qur’an di atas sebenarnya bukan merujuk kepada bersentuh antara kulit tetapi ianya sebenarnya merujuk kepada jimak (persetubuhan). Terdapat beberapa ayat di dalam al-Qur’an yang juga menggunakan istilah bersentuh tetapi ianya hanya mengarahkan kepada makna jimak.

Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh (jimak) dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar maskahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh daripada maskahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya tidak menuntutnya); atau (pihak) yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya (memberikan

maskahwin itu dengan sepenuhnya). Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan (halal menghalalkan) itu lebih hampir kepada taqwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya

Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan.208

Dalam ayat lain,

Maryam bertanya (dengan cemas): Bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki, padahal aku tidak pernah disentuh (dijimak) oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan perempuan jahat?"209

Jelas kedua-dua ayat di atas merujuk bersentuh sebagai berjimak. Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anh yang merupakan pakar tafsir al-Qur’an di kalangan para sahabat juga mentafsirkan bersentuh di dalam surah al-Nisaa’ dan al-Maaidah yang telah

dipergunakan oleh Imam al-Syafi’i sebagai dalil untuk menguatkan hujahnya sebagai jimak. Dr. Yusuf al-Qaradhawi berkata: Sedangkan makna menyentuh yang kemudian dijadikan dalil bahawa itu adalah hubungan badan (jimak) di dalam ayat di atas (iaitu di dalam surah al-Nisaa’ dan al- Maaidah), adalah seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu ‘Abbas (radhiallahu 'anh).210

Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah memiliki penjelasan yang begitu baik tentang surah al-Maaidah ayat ke 6 dan beliau telah membuktikan bahawa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: “kamu sentuh perempuan” itu bermaksud jimak. Ayat tersebut dimulakan dengan pembahagian thohaarah asli kepada dua iaitu berwuduk untuk hadas kecil dan mandi wajib untuk hadas besar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: “…apabila kamu hendak mengerjakan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku

lali…” menetapkan tentang diwajibkan berwuduk apabila berhadas kecil untuk bersolat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: “…dan jika kamu junub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib…” menerangkan bahawa apabila kita berhadas besar diwajibkan mandi wajib.

Selanjutnya ayat tersebut menceritakan tentang thohaarah pengganti apabila tidak ada air yakni dengan bertayamum. Jika di awal ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membahagi thohaarah asli untuk hadas besar dan hadas kecil, tentu sekali thohaarah pengganti yakni tayamum juga akan meliputi perbahasan untuk hadas besar dan hadas kecil agar ianya sesuai dengan balaghah (sastera bahasa) al-Qur’an. Antara contoh-contoh yang Allah 'Azza wa Jalla pamerkan untuk thohaarah pengganti adalah:

1) dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air),

2) atau dalam perjalanan,

3) atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air,

4) atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat

air (untuk berwuduk dan mandi),

Perkara (1), (2) dan (3) adalah hadas kecil manakala perkara (4) sebenarnya merujuk kepada perbuatan yang melibatkan terjadinya hadas besar yakni berjimak. Oleh itu Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah membuat kesimpulan: Yang tepat bahawa ayat ini (al-Maaidah (5) : 6) menunjukkan bahawa firman-Nya: atau kamu sentuh perempuan maksudnya jika kamu menyetubuhi (berjimak)

wanita agar ayat ini meliputi dua sebab yang mengharuskan bersuci (thohaarah) iaitu hadas besar dan hadas kecil. Dan berwuduk meliputi empat anggota badan, sedangkan mandi (wajib) meliputi seluruh badan. Sedangkan thohaarah pengganti iaitu tayamum meliputi dua anggtota tubuh sahaja baik tayamum untuk hadas kecil mahupun besar.211 Oleh itu ayat-ayat tersebut sebenarnya hanya menjelaskan bahawa sekiranya terjadi jimak atau persetubuhan di antara lelaki dan wanita maka hal tersebut membatalkan wuduk.

PETUNJUK DARI SUNNAH NABI SHALLAllahU 'ALAIHI

WASALLAM

Terdapat beberapa hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang menunjukkan sekadar bersentuhan kulit antara lelaki dan wanita ianya tidak membatalkan wuduk. Daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dia berkata:

Aku tidur di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam,

sedang kakiku di arah kiblatnya. Maka apabila baginda

hendak bersujud, baginda mencolekku, maka aku lantas

melipat kakiku.212

Menurut Imam Abu Ja’far al-Thobari hadis di atas menjadi bukti yang kukuh bahawa fiman Allah Subhanahu wa Ta'ala “kamu sentuh perempuan” itu bermaksud jimak. Menurut beliau: Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahawa makna firman Allah “kamu sentuh perempuan” itu adalah jimak bukan bermakna bersentuhan. Ini berdasarkan hadis sahih daripada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam behawasanya baginda mencium sebahagian isterinya lalu keluar untuk melaksanakan solat tanpa mengambil wuduk kembali.213 Daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha dia berkata:

Pada suatu malam aku kehilangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka aku mencarinya dengan tanganku, kemudian tanganku mengenai telapak kaki baginda yang sedang tertegak dalam keadaan bersujud.214

Maka dari kedua hadis di atas jelaslah bahawa sekadar bersentuhan kulit sahaja tidaklah membatalkan wuduk. Ada sesetengah pihak beranggapan bahawa di dalam kedua-dua peristiwa di atas persentuhan tersebut sebenarnya berlaku di dalam keadaan berlapik namun ini di sanggah oleh Dr. Yusuf al- Qaradhawi. Menurut beliau: Penafsiran bahawa memegangnya dengan menggunakan pembatas (berlapik) adalah sebuah penafsiran yang jauh terpesong dari zahir hadis.215 Hal ini akan menjadi semakin jelas apabila kita meneliti hadis seterusnya. Daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha, dia berkata:

Bahawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencium sebahagian isteri-isterinya lalu pergi solat tanpa berwuduk lagi.216

Daripada ‘Aishah radhiallahu 'anha, dia berkata: “Bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menciumnya sedang baginda berpuasa.” Kemudian Nabi bersabda:

Ciuman ini tidaklah merosakkan (membatalkan) wuduk dan tidak pula membatalkan puasa.217

Menerusi hadis-hadis di atas maka terdapat para ulamak yang menguatkan hujah mereka bahawa menyentuh perempuan samada disertai dengan syahwat mahupun tidak, ianya tidak membatalkan wuduk. Ini adalah kerana kebiasaannya bercium itu disertai dengan syahwat. Sekiranya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ingin membezakan bahawa ciuman yang bersyahwat itu membatalkan wuduk sementara ciuman yang biasa tidak membatalkan wuduk pasti ada riwayat darinya yang menggambarkan tentang perbezaan tersebut. Namun hadis di atas dibiarkan di dalam bentuk yang umum. Menurut Syaikh Sa’id al- Qahtani: Menyentuh perempuan berdasarkan pendapat yang kuat tidak membatalkan wuduk, baik disertai syahwat mahupun tidak, selama tidak disertai keluarnya mani atau madzi kerana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah suatu ketika mencium sebahagian isterinya, lalu solat tanpa memperbaharui wuduknya.218 Menurut Fahd al-Syuwayyib, penulis kitab al-Ta’lieqaat al-Salafiyah’ ala Sunannya berkata: Perkataan ghomazani (mencolek) atau seperti di dalam hadis al-Nasai massani bi rijilih (menyentuhku dengan kakinya), adalah maklum bahawa hal itu bererti menyentuh tanpa syahwat. Maka pengarang menjadikannya sebagai dalil bahawa menyentuh tanpa syahwat itu tidak membatalkan wuduk. Adapun jika menyentuh dengan syahwat, maka alasan bahawa tidak batal kerananya ialah kembali kepada asal, iaitu tidak ada dalil yang menunjukkan tentang ianya membatalkan, sehinggalah orang yang berpendapat hal itu membatalkan dapat menunjukkan dalilnya. Dan ini cukup menjadi alas an hal itu tidak membatalkan. Bahkan akan tampak dalil yang mengindikasikan tidak membatal wuduk, iaitu hadis mengenai qublah (mencium), yang menurut kebiasaan bahawa mencium itu tidak terbebaskan dari adanya syahwat.219 Selanjutnya Fahd al-Syuwayyib berkata: Apabila suami dan isteri merasa aman dari keluarnya suatu cairan, maka menyentuh itu tidak membatalkan wuduknya tetapi yang lebih utama adalah mengambil sikap berhati-hati kerana ada kalanya dia tidak dapat menjamin tidak keluarnya sesuatu cairan di dalam keadaan ini (adanya syahwat). Wallahu A’lam.220 Inilah beberapa petunjuk yang dapat kita ambil dari hadis hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkaitan dengan perbahasan samada menyentuh wanita itu membatalkan wuduk ataupun tidak. Hadis-hadis tersebut jelas menunjukkan ianya tidak batal malah sebenarnya tidak wujud petunjuk daripada baginda bahawa hal tersebut boleh membatalkan wuduk. Menurut Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah di dalam Majmu’ al- Fatawa, jilid 21, ms. 235-236: Adapun wajib wuduk nyata kerana menyentuh wanita dengan tanpa syahwat maka yang demikian adalah pendapat yang paling lemah. Pendapat ini tidak dikenal dari salah seorang sahabat manapun. Tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi bahawa dia memerintahkan kaum muslim untuk berwuduk kerana disebabkan hal tersebut. Padahal ini adalah masalah yang sering terjadi yang hampir-hampir kaum muslim tidak dapat menghindarkan diri darinya. Sebab seorang lelaki selalu mengambil sesuatu daripada isterinya dan mengambilnya dengan tangannya. Dan yang serupa itu yang terjadi kepada kebanyakan manusia. Maka andaikata wuduk diwajibkan disebabkan kerana itu (iaitu bersentuhan lelaki dan wanita - pen) pastilah Rasulullah memerintahkan sekali ataupun dua kali dan akan tersebar luas di tengah para sahabat. Andaikata Rasulullah melakukan itu maka pasti akan ada hadis yang ditulis mengenai hal ini walaupun hadis ahad221. Maka ketika tidak ada satu hadis pun yang memerintahkan masalah ini dari salah seorang dari kaum muslimin bahawa Rasulullah memerintahkan seorang dari kaum muslimin –padahal ini sering kali terjadi- boleh kita fahami bahawa hal itu tidak wajib.222

KESIMPULAN

Setelah membentang serta membahaskan semua pandangan yang ada di dalam mazhab-mazhab fekah berkaitan isu samada menyentuh wanita membatalkan wuduk ataupun tidak, Dr Yusuf al- Qaradhawi membuat kesimpulan seperti berikut223: Kami menyatakan bahawa pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah tidak batalnya wuduk secara mutlak. Sebab yang menjadi sandaran orang-orang mengkritik pandangan ini adalah ayat yang mulia ini.224 Padahal tidak ada dilalah (indikasi) yang menunjukkan hal itu (yakni menyentuh wanita membatalkan wuduk – pen) di dalam ayat tersebut. Pandangan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas (radhiallahu 'anh), Sang Tarjuman al-Qur’an (pakar tafsir al-Qur’an) dan orang yang Rasulullah doakan semoga Allah mengajarkan takwil (tafsiran). Pandangan ini sangat sesuai dengan penutup ayat ini: Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan), tetapi Dia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu, supaya kamu bersyukur.225 Syaikh Shalih Fauzan pula berkata: Akan tetapi pendapat yang kuat adalah tidak membatalkan (wuduk apabila menyentuh wanita) secara mutlak, kecuali bila keluar sesuatu cairan dari orang yang menyentuh dan disentuh, seperti madzi dan sebagainya. Di dalam keadaan seperti ini, wuduk orang yang bersangkutan batal disebabkan sesuatu yang keluar darinya dan bukan kerana memegang.226 Penulis berpendapat sewajarnya kita menangani isu ini dengan minda yang bersih dari sifat fanatik mazhab. Apatah lagi Imam al-Syafi’i rahimahullah sendiri menganjurkan kita untuk lebih mengutamakan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari pendapat beliau sendiri dan sekiranya terdapat sunnah Nabi yang bertentangan dengan pandangan beliau maka tolaklah pendapat beliau. Firman Allah 'Azza wa Jalla:

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al- Quran) dan (Sunnah) Rasul Nya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya.227

Melalui ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi kita sekiranya terjadi sesuatu perselisihan pendapat samada dalam perkara yang pokok atau cabang dalam agama, hendaklah dirujuk semula kepada al-Qur’an dan al-Sunnah untuk mendapatkan kepastian tentang pandangan mana yang lebih benar dan tepat. Keengganan mencerminkan sikap seseorang yang tidak beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat. Tambahan pula antara manhaj Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam membuat pilihan ketika memberi pandangan adalah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Umm al- Mukminun ‘Aishah radhiallahu 'anha:

Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika diberi dua pilihan kecuali baginda memilih yang paling mudah di antaranya selagi tidak mengandungi dosa.228

Penulis melihat hukum batalnya wuduk apabila bersentuhan di antara lelaki dan wanita agak memberatkan serta menyukarkan umat Islam terutamanya bagi pasangan suami isteri. Kesukaran ini akan kelihatan lebih jelas lagi apabila kita terpaksa berasak-asak di dalam keadaan jumlah orang yang begitu ramai seperti ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah. Untuk meringankan kesukaran ini maka ada pihak yang mengambil pendirian untuk bertaklid kepada mazhab Imam Ahmad hanya ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saranan penulis kenapa tidak kembali sahaja kepada sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang sememangnya memudahkan umatnya. Sabda baginda shallallahu 'alaihi wasallam:

Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk menyulitkan.229

Baginda juga telah memerintahkan kita untuk mempermudahkan segala urusan sebagaimana sabdanya:

Permudahkanlah dan jangan kamu persulitkan.230

Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua akan menjadi pilihan kita kerana mustahil apa yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya serta menjadi amalan para sahabat Nabi radhiallahu 'anhum akan mengandungi unsur-unsur dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan kemudahan kepada hamba-hamba- Nya dan tidak mahu memberati kita semua. Ini sebagaimana Firman-Nya:

…(Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran…231

NOTA KAKI

208 Al-Baqarah (2) : 237

209 Maryam (19) : 20

210 Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, (edisi terjemahan oleh Samson

Rahman, Pustaka al-Kautsar, Jakarta 2004) ms. 239.

211 Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Majmu’ Fatawa Solusi

Problematika Umat Islam Seputar Aqidah dan Ibadah : Bab Ibadah, (edisi

terjemahan oleh Furqan Syuhada, Qosdi Ridwanullah dan Irwan Raihan,

Pustaka Arafah, Solo, 2002) ms. 291.

212 Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al- Sholah, no: 382.

213 Tafsir al-Thobari, jilid 5, ms. 105. Dinukil dari kitab Ensiklopedi

Tarjih Masalah Thaharah dan Shalat karya Dr Muhammad bin Umar bin

Salim Bazamul, ms. 96.

214 Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Shahihnya, Kitab al- Shalah, no: 486.

215 Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms 236.

216 Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Kitab al-Thohaarah,

no: 79, Imam Ibnu Majah di dalam Sunannya, Kitab al- Thohaarah, no: 495

dan Imam Ahmad di dalam Musnadnya, no: 24584.

217 Menurut Syaikh Sayyid Sabiq hadis ini dikeluarkan oleh Ishak bin Rahawaih

dan al-Bazzar dengan sanad yang cukup baik. Menurut Abdul Hak, tidak ada

cacat untuk tidak mengamalkannya. Penulis nukil dari kitab Fikih Sunnah,

(edisi terjemahan oleh Mahyuddin Syaf, Victory Agencie, Kuala Lumpur,

1990) jilid 1, ms. 113.

218 Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Thaharah Nabi Shallallahu 'alaihi

wasallam: Tuntunan Bersuci Lengkap, (Edisi terjemahan oleh Abu Shafiya,

Media Hidayah, Jogjakarta, 2004) ms. 86.

219 Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur Rahman al-

Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam Berwuduk, (edisi

terjemahan oleh Azhar Khalid Seff, Darus Sunnah, Jakarta, 2005), ms. 95-

96.

220 Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur Rahman al-

Syuwayyib, Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam Berwuduk, ms. 97.

221 _(ahad)_ bermaksud satu. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh

seorang atau dua orang perawi sahaja, khasnya di tingkatan pertama, yakni

tingkatan para sahabat. Ini berbeza dengan hadis mutawatir di mana ia

adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi (melebihi 4)

sehingga tidak mungkin mereka berbuat silap dalam meriwayatkannya.

Hadis ahad yang sabit daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

menjadi dasar hukum dalam agama menurut mazhab Ahlus Sunnah Wal

Jamaah. Silalah rujuk artikel-artikel berikut dalam buku Himpunan Risalah

Dalam Beberapa Persoalan Ummah (buku 1) terbitan Perniagaan Jahabersa)

susunan Saudara Hafiz Firdaus Abdullah:

1) Kedudukan Hadis Ahad: Dari zaman awal Islam sehingga kini oleh Hafiz

Firdaus Abdullah.

2) Mazhab Imam al-Syafi‘i Terhadap Sunnah dan Hadis oleh Mohd Yaakub bin

Mohd Yunus.

222 Dinukil daripada kitab Fikih Thaharah karya Dr Yusuf al- Qaradhawi, ms.

239.

223 Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Thaharah, ms. 240.

224 Iaitu surah al-Nisaa’ ayat ke 43 dan Surah al-Maaidah ayat ke 6.

225 Al-Maaidah (5) : 6

226 Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, Fatwa-Fatwa Syaikh al-

Fauzan, (edisi terjemahan oleh Ali Murtadho Syahudi, Jakarta, 2004)

ms.153.

227 al-Nisaa’ (4): 59

228 Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya, Kitab al- Hudud, hadis no.

6786.

229 Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al- Wuduk, No:

220.

230 Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahihnya, Kitab al- ’Ilm, No: 69.

231 al-Baqarah (2) : 185

Friday, January 16, 2009

Pertengahan itu yang terbaik

Bila sebut pasal nama dan kedudukan semuanya nak yang terbaik. Teratas sekali. Bila diberikan peluang untuk berangan sudah pasti sudah terbang diawangan. Tapi bila disuruh beribadat mula mengendur kuncup macam bunga dibakar matahari.

Kadang-kadang kita tak sedar yang kita dah banyak sangat membazirkan duit. Gara-gara takut dikatakan orang maka duit habis pun tak kisahlah asal semua orang puji. Inilah dia mereka yang tanpa sedar berpegang pada pepatah biar papa asal bergaya. Bagi yang muda khususnya lelaki sanggup berhabis semata-mata nak cantikkan kereta. Terlupa langsung nak menyimpan di bank apatah lagi ASB langsung tak pernah dengar pun. Itu lah kita yang selalu lalai.

Bagi perempuan pula lagi la teruk, baju saja sampai dua tiga almari, nak buat apa semua tu, bila ditegur dia kata, lelaki mana faham hal orang perempuan. Aah aah ye lah tu... Itu tak kira lagi dalam bab persiapan untuk kahwin, orang lain pening sikit-sikit je tapi perempuan ni macam nak mengamuk kononnya pening sibuk nak kahwin.. Entahlah, dunia perempuan.. Kalau duit banyak tak pe la jugak, ni yang tak tahannya sampai berhutang sana sini semata-mata nak bermegah pada kawan-kawan. Pasal bermegah ni, tak kira siapa, termasuklah yang bergelar ustaz ustazah pun terlibat sekali.....

Sebab itu, kalau kita lupa untuk meletakkan kedudukan kita pada tahap pertengahan kehidupan, pertengahan keseronokan dan pertengahan kemegahan maka membazirlah kita tanpa kita sedari yang kita terasa sangat berbangga dek pujian suara-suara asing.

Thursday, January 15, 2009

Kenapa Perut semakin membuncit?

Pernahkah anda bersabar ketika makan? Jawapannya tidak. Mungkin terlupa, mungkin juga lupa diri, namun yang jelasnya bila kita makan kita mahu sekenyang-kenyangnya. Di situlah silapnya kita. Langsung tak nak ikut sunnah Nabi, sedangkan sebahagian daripada kita memang sudah tahu cara pemakanan Nabi s.a.w iaitu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang.

Sebenarnya segala penyakit adalah berpunca dari perut. Jika baik isi perut kita maka baik lah apa yang adalah pada diri kita, dan baik juga lah sifat dan sikap kita. Akhlak kita sudah tentunya dipengaruhi dari pemakanan kita. Walau halal sekalipun punca rezeki itu tetapi kalau dipelahap macam jin makan, buruk juga jadi sikap kita, kena ingat tu.. Halalan Tahoyyiban yang menentukan pembentukan diri kita yang terbaik. Boleh juga dibanding seperti begini, anak yang di beri multivitamin dengan anak yang tidak diberikan sebarang vitamin, di situ kita dapat lihat perbezaan mereka dari segi pembesaran, pertumbuhan dan kecerdasan. Begitu juga orang Jepun yang datang menjajah Malaysia dulu semuanya pendek-pendek, tapi sekarang tinggi-tinggi pulak,kenapa? Sebab mereka berjaya mengatur bentuk pemakanan mereka dan menjaga kualiti makanan tersebut. Oklah, itu contoh jauh sangat, kita ambil yang dekat saja, saudara kita di Indonesia, badan hampir sama besar dengan kita, tapi kenapa tenaga mereka lebih kuat dari kita? Tentunya adalah dari makanan apa yang kita ambil.

Kata Orang, kalau selalu makan makanan segera, maka mati pun akan segera. Takut juga bunyinya, tapi kadang-kadang makan juga terutama maggi. Kadang-kadang tu tak pelah, yang selalu tu yang takutnya.. kena pulak kawannya air coca cola lagilah cepat mampus. Jangan sampai badan dah boleh buka mini market baru nak berpantang, itu dah di kira sudah terlambat la tu.. Semoga kita sama-sama menjaga makan dengan baik terutama orang melayu kita ni yang tahu nak sentap je.. ingat-ingat la sikit yer.. Rajin-rajin lah makan ulam supaya dapat menggantikan vitamin yang berkurangan akibat rokok.. itu saja wassalam.. bye bye.........

Sunday, January 11, 2009

Sekitar kisah surau

Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala yang masih mengurniakan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua agar kita sentiasa dapat mengabdikan diri kepadaNya. Dalam kesibukan kita mengejar kelebihan-kelebihan ibadah kepadanya sehingga terlupa terbuat perkara-perkara yang terlarang di sisiNya. Selalunya perkara-perkara seperti ini berlaku berpunca dari kurangnya ilmu pengetahuan yang cukup sehingga hadis-hadis maudhu' tersebar di kalangan para-para abid dan masyarakat awam.

Teringat saya perkara-perkara yang berlaku di sekitar surau-surau di Selangor terutama surau di tempat saya sendiri iaitu surau Taman Seraya tidak terlepas dari perkara-perkara ini. Apabila telah terlalu lama masyarakat terdedah dengan adat lama sehingga amalan ini seolah-olah menjadi wajib yang mana apabila tidak melakukannya berasa bersalah dan satu kerugian besar. Antara amalan-amalan yang menjadi seolah-olah amalan wajib adalah bacaan yasin pada malam jumaat. Amalan ini telah diamalkan sejak bertahun lamanya sehingga tidak ada bacaan lain yang lebih utama selain dari surah ini. Sedangkan kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Rasulullah s.a.w terdapat satu hadis yang menyatakan kelebihan membaca surah al-Kahfi pada hari atau malam jumaat tetapi amalan ini tidak masyhur malah dirasakan tidak berasa satu kerugian sekiranya tidak membacakannya. Bukan saya bermaksud hanya surah ini yang boleh dibaca sekurang-kurangnya kita mempelbagaikan bacaan agar tidak menjadi hanya satu surah saja yang patut dibaca sedang surah yang lain tidak ada keutamaan.

Terdapat beberapa suara yang mengatakan surah yasin lebih pendek dari surah al-Kahfi jadi mereka lebih memilih surah yasin untuk dibaca pada malam jumaat. Kalau sebab ini yang dikatakan mereka lebih baik baca surah surah al-jum'ah lagi pendek. Yang sebenarnya mereka telah setkan dalam minda mereka adalah suarh yasin yang mesti dibaca. Hanya yang sebenarnya.

Begitu juga bila dipanggil untuk kenduri naik rumah baru, tiada bacaan lain yang dibaca kecuali yasin juga sedangkan dalam hadis jelas mengatakan surah al-baqarah elok dibaca untuk rumah atau lebih kepada pengjagaan rumah dan ahlinya. Kenapa mereka lebih memilih surah yasin? kalau dengan alasan surah al-baqarah terlalu panjang, bacaan boleh dibahagikan kepada beberapa orang agar menjadi sedikit yang penting satu surah tersebut habis dibaca.

Inilah akibatnya kalau hanya surah yasin saja yang menjadi amalan sehingga masyarakat sudah tidak berapa pandai untuk membaca surah lain dan apabila ada majlis surah yasin jugalah yang kan menjadi pilihan.

Oleh itu, kepada semua kaum muslimin dan muslimat janganlah terlalu mewajibkan srah yasin sebagai amalan harian pelbagaikanlah bacaan agar al-quran itu bukan hanya lah surah yasin sahaja bahkan masih lagi mempunyai 113 surah yang lain yang elok untuk dibaca. Cubalah kaji kebenaran dan kesahihan hadis yang menceritakan mengenai yasin adalah hati al-quran agar kita tidak tergolong bersama dengan mereka-mereka yang teramal hadis palsu atau maudhu'.

Saturday, January 10, 2009

Tsa’labah : Ahli Badar Yang Teraniaya


Cerita tentang Tsa’labah seringkali kita dengar terutamanya bila isu tentang zakat dibincang. Kisah ini diceritakan dalam kelas-kelas pengajian, ceramah ugama malah juga di mimbar-mimbar khutbah Jumaat.

Ceritanya begini:

Tsa’labah ialah seorang muslim yang taat di mana beliau tidak pernah meninggalkan sembahyang jemaah lima waktu bersama nabi s.a.w. Beliau amat miskin sehingga terpaksa balik ke rumah lebih awal untuk berkongsi kain dengan isterinya. Lantaran kemiskinan yang melampau, beliau meminta supaya nabi s.a.w. mendoakannya supaya diberi kekayaan. Nabi s.a.w. pada mulanya enggan mendoakan Tsa’labah atas alasan kekayaan akan mejadi fitnah kepadanya , tetapi setelah didesak, baginda s.a.w. pun mendoakannya. Berkat doa nabi s.a.w., kambing yang dipelihara Tsa’labah membiak dengan banyak dan cepat.

Kesibukan menguruskan ternakannya menyebabkan beliau mulai cuai dalam ibadatnya. Pada mulanya beliau tertinggal satu dua sembahyang jemaah tetapi akhirnya beliau lansung tidak berjemaah. Untuk mengembangkan ternakannya beliau berpindah ke kawasan pendalaman dan hubungannya dengan muslimin yang lain terputus.

Nabi s.a.w. menghantar utusan untuk mengutip zakat tetapi beliau enggan mengeluarkan zakat malah memperlekehkan kewajipan itu. Sebelum kewafatan nabi s.a.w. beliau merasa insaf dan bertaubat serta ingin mengeluarkan zakat kepada nabi s.a.w. tetapi ditolak. Selepas kewafatan nabi s.a.w. beliau berjumpa dengan Khalifah Abu Bakar r.a. untuk mengeluarkan zakat tetapi ditolak oleh Abu Bakar atas alasan beliau tidak dapat menerima zakat itu kerana Rasulullah s.a.w. tidak menerima zakat sa’labah semasa hidup baginda.. Begitu juga di zaman permeritahan Sayyidina Umar al-Khattab r.a.

Akhirnya beliau mati dalam keadaan kufur!

Persoalannya :

Siapakah Tsa’labah ini?

Mengapa seseorang yang menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat tidak diterima taubatnya?

Tsa’labah yang diceritakan di sini sebenarnya adalah salah seorang dari mereka yang menyertai peperangan Badar. Sebagaimana dimaklumi, ahli Badar telah dijamin syurga oleh Rasulullah s.a.w. Dengan kenyataan ini tidak timbul soal keingkaran dan seterusnya mati dalam kekufuran. Riwayat ini adalah bermotif jahat untuk memburukkan sahabat r.a. Bila diteliti, di antara mereka yang mengaitkan Tsa’labah dengan perbuatan derhaka ini ialah Ali bin Zaid. Seorang yang dituduh sebagai penganut Syiah oleh majoriti ulama’ rijal. Sesuai dengan fahaman Syiah yang sentiasa mencari peluang untuk memburukkan sahabat r.a. (yang sebenarnya untuk menyerang peribadi Rasulullah s.a.w. juga) , cerita ini adalah salah satu senjata yang nampaknya tepat pada sasaran dan kini , ulama-ulama ahli Sunnah pula mengambil tempat mempopularkan hikayat karut ini.

Persoalan kedua, mengapakah Rasulullah s.a.w. menolak taubat dari seorang mukmin yang telah menyesali kesalahannya. Bukankah Rasulullah s.a.w. bekerja tanpa henti untuk menarik manusia kepada Islam dan mengingatkan mereka supaya sentiasa bertaubat. Dan adalah tidak masuk akal untuk mengatakan Rasulullah s.a.w. merajuk kerana tidak ditaati bila baginda memerintahkan untuk dipungut zakat pada pertama kalinya.

Penyebaran riwayat ini perlu dihentikan . Kepada sesiapa yang terlanjur meriwayatkannya samada melalui tulisan, ceramah atau lain-lain diharap dapat membetulkan fakta ini kepada audien masing-masing.

Sesungguhnya kepercayaan dan kecintaan kepada sahabat r.a. adalah di antara paksi tertegaknya agama ini kerana melalui merekalah al-Quran dan sunnah kita dapati hari ini.

Bicara Kesufian

Fananya aku dalam dirimu,
Rindunya hatiku pada zatmu,
Lekanya aku pada namamu,
semadi aku dalam sifatmu,

Dimataku tiada dunia,
Dibibirku tiada nista,
Dihatiku tiada leka,
Dijiwaku tiada duka,

Kananku penuh pancaroba,
Depanku penuh noda-noda,
Kiriku penuh tipudaya,
Belakangku penuh hilai tawa,

Aku hanyut di alam syuhud,
Aku rebah di dalam sujud,
aku khayal ke alam malakut,
Aku hancur di dalam jabarut,

Bicaraku dalam makrifat,
Gembiraku dalam hakikat,
Terbawaku dalam tarikat,
Semadiku dalam zat dan sifat.


30 Mei 2004
03.18 pagi

Saturday, January 3, 2009

Kesan politik di Malaysia: Suatu analisis awal

Selepas 8 Mac 2008 bermula era baru sebuah pemerintahan yang bercampur aduk dan bercampur baur. Penguasaan parti politik yang bertahta lama semakin berkurang dan mungkin akan berkubur kalau tersilap percaturan pemimpin parti. Parti-parti pembangkang semakin berkembang menawan hati rakyat dengan janji-janji yang sukar untuk BN lakukan. Sebahagian rakyat bergembira namun begitu sebahagian lagi bersedih kerana sudah tidak lagi dapat projek yang berjuta-juta. Kini di masjid-masjid khususnya di negeri Selangor sentiasa berkumandang kuliah dan tazkirah agama yang disampaikan oleh tokoh agama jemputan dari parti PAS atau PKR. Di sini kita lihat perubahan ketara yang telah berlaku dalam pentadbiran dan pengurus masjid. Nampak begitu berkesan di hati rakyat. Dan ini juga merupakan salah satu cara dakwah melalui demokrasi.

Di sebalik perubahan demi perubahan yang telah dilakukan oleh para pemimpin negeri khususnya di negeri pembangkang, terzahir suatu kesan yang pada pendapat penulis akan memberi kesan yang berpanjangan yang merugikan melayu. Perkataan "Ketuanan Melayu" yang kononnya disalahertikan oleh UMNO seolah menunjukkan sedikit kebenaran.

Pada pendapat penulis, situasi sekarang ini telah menunjukkan kuasa orang melayu sudah menjadi lemah dan tidak mustahil suatu hari nanti akan menjadi seperti nasib melayu di Champa. Kaum-kaum lain sekarang ini sudah berani menuntut hak-hak masing yang sebenarnya bukan hak mereka. Bahkan mereka sudah berani untuk mempertikaikan beberapa hak-hak keistimewaan orang melayu. Adakalanya berbentuk perkataan dan adakala berbentuk perbuatan seperti meletakkan kepala babi di rumah orang melayu.

Kadang-kadang penulis terfikir juga landasan perjuagan PKR. Apakah mereka sanggup untuk menghakis ketuanan melayu yang selama ini berkuasa. Kenyataan ini bukan bermaksud menyokong UMNO dan BN, tetapi memandang dari bentuk kebimbangan dan kerisauan. Bukan penulis PKR mengalah atau berundur, bukan juga mahu bergabung dengan UMNO dan memang UMNO pun patut ditendang kerana terlalu bongkak dan sekular. Biar lah UMNO muhasabah dulu kesilapan mereka.

Sekiranya parti pembangan terlalu sangat mengalah kepada DAP, kesannya orang malayu akan terasa. Sudahlah ekonomi mereka pegang bahkan pemilikan aset pun banyak telah dikuasai mereka. Yang nyata MCA, GERAKAN dan MIC sudah berani menyokong terang-terangan beberapa kenyataan DAP untuk kebaikan orang Cinn dan India. tetapi orang melayu masih lagi berkekah sesama sendiri.

Fikirlah jalan yang terbaik untuk kebaikan bangsa melayu. Jangan untuk mendapat untuk yang sedikit memberikan kesan panjang yang merugikan. Cukuplah Pulau Batu Putih diserahkan kepada mereka, jangan satu negara pula yang menjadi taruhan hanya untuk kemenangan kepada parti.

Penjelasan Antara Wahhabi dan Syafi'e

Salah Faham Terhadap Wahhabi dan Syafie

Para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah sama ada Imam Syafie, Maliki, Hambali, Hanafi dan selain mereka telah bersepakat bahawa Allah bersemayam di ‘ArasyNya, tetapi disangka oleh golongan yang mendakwa diri mereka bermazhab Asy’ari bahawa:

“Yang berkeyakinan Allah Bersemayam di atas ‘ArasyNya ialah golongan Wahhabi”

Sedangkan semua para ulama besar Salaf as-Soleh yang muktabar mereka bersepakat dan berakidah bahawa Allah bersemayam di atas ‘ArasyNya tanpa khilaf.

Siapakah Ulama Salaf yang menegaskan bahawa Allah bersemayam di ‘ArasyNya?

Imam al-Auza'ie rahimahullah, Imam ahli Syam menegaskan:

كُنَّا وَالتَّابَعُوْنَ مُتَوَافِرُوْنَ نَقُوْلُ : انَّ اللهَ عَلَى عَرْشِهِ وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ السُنَّةَ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى.

"Kami dan para Tabi'in semuanya menetapkan dengan kesepakatan qaul kami bahawa: Sesungguhnya Allah di atas 'ArasyNya dan kami beriman dengan apa yang telah dinyatakan oleh Sunnah berkenaan sifat-sifat Allah Ta’ala".[3]

Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahamahullah menegaskan al-Quran bukan makhluk dan diturunkan oleh Allah yang berada di langit. Beliau menjelaskan:

"Allah mempunyai sifat, mempunyai tangan, bersemayam di atas ‘ArasyNya dan mempunyai muka. Al-Quran itu Kalamullah bukan makhluk dan al-Quran diturunkan dari langit".[4]

Imam Abul Hasan al-Asy’ari rahimahullah berkata:

"Di atas langit-langit itulah ‘Arasy, maka tatkala ‘Arasy berada di atas langit-langit Allah berfirman: Apakah kamu merasa aman terhadap Zat yang berada di atas langit? Sesungguhnya Ia istiwa (bersemayam) di atas ‘Arasy yang berada di atas langit dan tiap-tiap yang tinggi itu dinamakan As-Sama (langit), maka ‘Arasy berada di atas langit. Bukanlah yang dimaksudkan di dalam firman: Apakah kamu merasa aman terhadap Zat yang berada di atas langit? Bukan di seluruh langit, tetapi ‘ArasyNya yang berada di atas langit."[5]

Imam Abul Hasan al-Asy’ari rahimahullah seterusnya berkata:

Sesungguhnya setelah seseorang bertanya: Apa yang kamu katakan berkenaan istiwa? Katakan kepadanya: Kami sesungguhnya berkata bahawa Allah ‘Azza wa-Jalla bersemayam di atas ‘ArasyNya yang sesuai denganNya sebagaimana firman Allah: }Ar-Rahman (Allah) bersemayam di atas ‘ArasyNya{ (QS. Taha. 5). Firmannya lagi: }KepadaNyalah naik perkataan-perkataan yang baik{ (QS. Fatir. 10). Firman Allah: }Tetapi (yang sebenarnya) Allah telah mengangkat Isa kepadaNya{ (QS. An-Nisa. 158). Firman Allah: }Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadaNya{ (QS. As-Sajadah. 5). Firman Allah: }Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa dia akan menjungkir- balikkan bumi bersama kamu{ (QS. Al-Mulk. 16). Maka langit di atasnya adalah ‘Arasy, maka apabila ‘Arasy di atas langit-langit maka Allah berfirman: }Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit{ kerana Allah beristiwa di atas ‘Arasy di atas langit….Dan kita lihat sekalian orang-orang Islam mengangkat tangan mereka menghadap langit apabila berdoa kerana Allah Azza wa-Jalla beristiwa di atas ‘Arasy yang berada di atas langit-langit, jika sekiranya Allah Azza wa-Jalla di atas ‘ArasyNya pasti mereka tidak mengangkat tangan mereka menghadap langit (menghadap ‘Arasy)”. [6]

Imam Abu Hasan al-Asy’ari rahimahullah seterusnya menegaskan:

“Telah berkata orang-orang dari golongan Muktazilah, Jahmiyah dan al-Hururiyah:

Sesungguhnya firman Allah (Allah bersemayam di atas ‘ArasyNya)

mereka berkata Istaula

(bukan istiwa)

dan

Allah Azza wa-Jalla di setiap tempat

(فى كل مكان),

merekamenentang bahawa Allah Azza wa-Jalla di atas ‘ArasyNya”. [7]

Imam Abu Hassan Al-Asy’ari rahimahullah menjelaskan melalui hadis:

“Dari Nafi’ bin Jabir dari bapanya sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Turun Tuhan kami ‘Azza wa-Jalla setiap malam ke langit dunia, lalu berfirman: Adakah sesiapa yang meminta maka Aku akan memberinya, adakah sesiapa yang meminta pengampunan maka Aku akan mengampunkannya, sehinggalah terbit fajar”. [8]

Imam Abu Hassan Al-Asy’ari rahimahullah menjelaskan lagi:

“Sebagaimana telah dipastikan bahawa Allah Azza wa-Jalla beristiwa di atas ‘ArasyNya dan menolak semua yang bertentangan dengannya, sebagaimana yang disalin dari Ahli Rawi dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Diriwayatkan dari Nafi’ bin Jabir dari bapanya bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Tuhan kita ‘Azza wa-Jalla turun pada setiap malam ke langit dunia kemudian berfirman: Adakah sesiapa yang meminta Aku akan memberinya, Adakah sesiapa yang meminta ampun Aku akan mengampunkannya sehinggalah terbitnya fajar”. [9]

Seterusnya Imam Abu Hasan al-Asy’ari rahimahullah menekankan:

“Allah ‘Azza wa-Jalla berfiman: } Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas (langit) mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka){ An-Nahl 50. Dan Allah berfirman: }Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap{ Fussilat. 11. Dan Allah berfirman: }Kemudian Dia bersemayam di atas ‘ArasyNya, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia{ Al-Furqan 59. Dan Allah berfirman: }Kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arasy. Tidak ada bagi kamu selain daripadaNya seseorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?{ As-Sajadah 4. Maka semua ayat-ayat tersebut menunjukkan bahawasanya Allah Ta’ala di langit beristiwa di atas ‘ArasyNya. Dan langit menurut kesepakatan manusia bukanlah bumi. Maka telah menunjukkan bahawa Allah Ta’ala menyendiri dengan kewahdaniatanNya beristiwa di atas ‘Arsay dengan istiwa yang sesuai dengan kebesaranNya tanpa berhulul (menyerap) dan berittihad (bersatu)”. [10]

Imam Syafie rahimahullah menjelaskan melalui riwayat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radiallahu ‘anhu:

وَاَنَّ لَهُ يَدَيْنِ بَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ) وَاَنَّ لَهُ يَمِيْنًا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَات بِيَمِيْنِهِ) وَاَنَّ لَهُ وَجْهًا بِقَوْلِهِ (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَه)...وَاَنَّ لَهُ قَدَمًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ (حَتَّى يَضَعَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا قَدمَهُ) وَاَنَّ لَهُ اُصْبُعًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا مِنْ قَلْبٍ اِلاَّ هُوَ بَيْنَ اُصْبُعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمَن) نُثبِتُ هَذِهِ الصِّفَات وَنَنفِي التَّشْبِيْه كَمَا نفِى ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ فَقَالَ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ)

"BagiNya dua tangan sebagaimana firmanNya:

(Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka.

BagiNya tangan

sebagaimana firmanNya: Langit digulung dengan tangan kananNya.

Allah mempunyai wajah

sebagaimana firmanNya: Setiap sesuatu akan binasa kecuali WajahNya.

Baginya kaki

sebagaimana sabda Nabi saw: Sehinggalah Dia meletakkan wajah dan KakiNya.

Dia mempunyai jari

sebagaimana sabda Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam: Tiadalah hati itu kecuali antara jari-jari dari jari-jari Ar-Rahman (Allah).

Kami menetapkan sifat-sifat ini dan menafikan dari menyerupakan sebagaimana dinafikan sendiri oleh Allah

sebagaimana difirmankan: (Tiada sesuatu yang semisal denganNya dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat)".[11]

Imam Syafie rahimahullah seterusnya menjelaskan:

"Dan Allah Ta'ala di atas 'ArasyNya (Dan 'ArasyNya) di langit.[12]

Imam Syafie rahimahullah seterusnya menjelaskan lagi:

"Kita menetapkan sifat-sifat (mengithbatkan sifat-sifat Allah) sebagaimana yang didatangkan oleh al-Quran dan yang warid tentangNya dari sunnah, kami menafikan tasybih (penyerupaan) tentangNya kerana dinafikan oleh diriNya sendiri sebagaimana firmanNya (Tiada sesuatu yang semisal denganNya)".[13]

Imam Syafie rahimahullah telah menjelaskan juga tentang turun naiknya Allah Subhanahu wa-Ta’ala:

وَاَنَّهُ يَهْبِطُ كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِخَبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Sesungguhnya Dia turun setiap malam ke langit dunia (sebagaimana) menurut khabar dari Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam".[14]

Berkata Imam Syafie rahimahullah:

"Sesungguhnya Allah di atas ‘ArasyNya dan ‘ArasyNya di atas langit"[15]

Mereka sepakat dalam meyakini tentang turun-naiknya Allah iaitu berlandaskan hadis:

يَنْزِلُ رَبُّنَا اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَيَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِي فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ ، مَنْ يَسْاَلُنِيْ فَاعْطِيْهِ ، مَنْ يَسْتَغفرُنِيْ فَاَغْفِرلَهُ.

"Tuhan kita turun ke langit dunia pada setiap malam apabila sampai ke satu pertiga dari akhir malam, maka Ia berfirman: Sesiapa yang berdoa akan Aku perkenankan, sesiapa yang meminta akan Aku tunaikan dan sesiapa yang meminta keampunan akan Aku ampunkan".[16]

Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah pernah ditanya tentang di mana Allah.

وَقِيْلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ : كَيْفَ نَعْرِفُ رَبَّنَا ؟ قَالَ : بَاَنَّهُ فَوْقَ السَّمَآءِ السَابِعَةِ عَلَى الْعَرْشِ

"Ketika ditanyakan kepada Abdullah bin al-Mubarak: Bagaimana kita boleh mengetahui di mana Tuhan kita? Beliau menjawab: Dengan mengetahui bahawa Dia di atas langit ketujuh di atas ‘Arasy".[17]

Allah itu di langit berdasarkan hadis sahih:

قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَكَمُ السُّلَمِي : وَكَانَتْ لِيْ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِيْ اُحُدٍ وَالْجُوَانِيَةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَاِذَا بَالذِّئْبِ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَاَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ آدَمَ اَسَفَ كَمَا يَاْسِفُوْنَ . لَكِنَّيْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ . قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اَفَلاَ اَعْتِقُهَا ؟ قَالَ : اِئْتِنِيْ بِهَا . فَقَالَ لَهَا : اَيْنَ اللهُ ؟ قَالَتْ : فِى السَّمَاءِ . قَالَ : مَنْ اَنَا ؟ قَالَتْ : اَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ . قَالَ : اَعْتِقُهَا فِاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

"Berkata Muawiyah bin Hakam as-Sulami: Aku memiliki seorang hamba wanita yang mengembalakan kambing di sekitar pergunungan Uhud dan Juwainiyah. Pada suatu hari aku melihat seekor serigala menerkam dan membawa lari seekor kambing gembalaannya. Sedang aku termasuk seorang anak Adam kebanyakan. Maka aku mengeluh sebagaimana mereka. Kerananya wanita itu aku pukul dan aku marahi. Kemudian aku menghadap Rasulullah, maka baginda mempersalahkan aku. Aku berkata: Wahai Rasulullah, adakah aku harus memerdekakannya!" Jawab Rasullullah: Bawalah wanita itu ke sini. Maka Rasulullah bertanya kepada wanita itu. “ Di mana Allah? Dijawabnya: Di langit. Rasullullah bertanya lagi: Siapa aku? Dijawabnya: Engkau Rasullullah. Maka baginda bersabda: Merdekakanlah wanita ini kerana dia adalah seorang mukminah".[18]

"Sesiapa mengingkari sesungguhnya Allah berada di atas langit, maka sesungguhnya dia telah kafir. Adapun terhadap orang yang tawaqquf (diam) dengan mengatakan: Aku tidak tahu apakah Tuhanku di langit atau di bumi? Berkata al-Imam Abu Hanifah: Sesungguhnya dia telah kafir kerana Allah telah berfirman: Ar-Rahman di atas ‘Arasy al Istiwa"[19].

"Allah berada di atas langit sedangkan ilmuNya di tiap-tiap tempat (di mana-mana), tidak tersembunyi sesuatupun daripadaNya"[20]

"Benar, Allah di atas Arasy-Nya dan tidak sesiapapun yang tersembunyi daripada pengetahuanNya"[21]

"Barangsiapa TIDAK menetapkan Allah Ta'ala di atas ‘ArasyNya dan Allah istiwa di atas tujuh langitNya, maka ia telah kafir dengan Tuhannya".[22]

Berkata lagi Imam Ibnu Khuzaimah (dari kalangan ulama as-Syafieyah):

"Kami beriman dengan khabar dari Allah Jalla wa-'Ala sesungguhnya Pencipta kami Ia beristiwa (bersemayam) di atas ‘ArasyNya. Kami Tidak mengganti/mengubah kalam (firman) Allah dan kami tidak akan mengucapkan perkataan yang tidak pernah dikatakan (Allah) kepada kami sebagaimana (perbuatan kaum) yang menghilangkan sifat-sifat Allah seperti golongan Jahmiyah yang pernah berkata: Sesungguhnya Dia istawla (menguasai) ‘ArasyNya bukan istiwa (bersemayam). Maka mereka telah mengganti perkataan yang tidak pernah dikatakan (Allah) kepada mereka, ini menyerupai perbuatan Yahudi tatkala diperintah mengucapkan: Hithtatun (Ampunkanlah dosa-dosa kami), tetapi mereka mengucapkan (mengubah): Hinthah (makanlah gandum)! Mereka (kaum Yahudi) telah menyalahi perintah Allah Yang Maha Agung dan Maha Tinggi maka seperti itulah (perbuatan kaum) Jahmiyah".[23]

Beliau menjelaskan:

"Tidak boleh mensifatkan Allah bahawa Ia berada di tiap-tiap tempat. Bahkan (wajib) mengatakan: Sesungguhnya Allah di atas langit (yakni) di atas ‘Arasy sebagaimana Ia telah berfirman: Ar-Rahman di atas ‘Arasy, Ia beristiwa.[24] Dan wajiblah memutlakkan sifat istiwa tanpa takwil, sesungguhnya Allah istiwa dengan ZatNya di atas ‘Arasy. KeadaanNya di atas ‘Arasy disebut pada tiap-tiap kitab yang Ia turunkan kepada tiap-tiap Nabi yang Ia utus tanpa bertanya (para nabi yang diutus tidak bertanya): Bagaimana caranya (Allah istiwa di atas ‘ArasyNya)?"[25]

Imam Az-Zahabi, salah seorang ulama besar bermazhab Syafie:

Sesiapa mengingkari bahawa Allah ‘Azza wa-Jalla di langit, maka dia seorang yang kafir”.

(Lihat: مختصرالعلو للعلي الغفار oleh al-Hafiz Syamsuddin az-Zahabi. Hlm. 137).