Thursday, July 29, 2010

Antara Fatwa Dr. Yusuf al-Qaradhawi

Dr Yusuf al-Qaradawi ada mengulas tentang amalan malam Nisfu Syaaban dengan katanya:

“Tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi s.a.w. dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Syaaban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam. Bahkan di sebahagian negeri, orang ramai berhimpun pada malam tersebut selepas maghrib di masjid. Mereka membaca surah Yasin dan solat dua raka`at dengan niat panjang umur, dua rakaat yang lain pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia, kemudian mereka membaca do`a yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf (para sahabah, tabi`in dan tabi’ tabi`in). Ianya satu doa yang panjang, yang menyanggahi nas-nas (al-Quran dan Sunnah) serta bercanggahan dan bertentangan pula isi kandungannya…perhimpunan (malam nisfu Syaaban) seperti yang kita lihat dan dengar yang berlaku di sebahagian negeri orang Islam adalah bidah dan diada-adakan. Sepatutnya kita melakukan ibadat sekadar yang dinyatakan dalam nas. Segala kebaikan itu ialah mengikut salaf, segala keburukan itu ialah bidah golongan selepas mereka, dan setiap yang diadakan-adakan itu bidah, dan setiap yang bidah itu sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka” (Dr. Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu`asarah, 1/382-383, Beirut: Dar Uli al-Nuha, Beirut).

Friday, July 23, 2010

Penyuburan Ilmiah Semasa

(dipetik dari darulkautsar.net)

Beberapa Riwayat Batil Tentang Menghadiahkan Pahala Kepada Orang Mati

Untuk mensabitkan masalah menghadiahkan pahala kepada orang mati, ulama-ulama kita mengemukakan riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab al-Suyuti, iaitu Syarh al-Sudur dan beberapa kitab ulama muta`akhirin (ulama kemudian). Semua riwayat ini tidak disebutkan di dalam kitab-kitab ulama mutaqaddimin (ulama terdahulu) kerana ia sebenarnya dicipta oleh para tukang cerita untuk melariskan majlis-majlis mereka.

Kebanyakan kitab ulama muta`akhirin mengandungi riwayat-riwayat jenis ini. Sandaran dan rujukan al-Suyuti juga adalah kitab-kitab dari jenis ini dan beliau berdalil dengan riwayat-riwayat tersebut. (Sayangnya mereka yang mengutip riwayat dari al-Suyuti tidak memasukkan sekali komentar al-Suyuti berkenaan riwayat-riwayat tersebut – penterjemah).

Shah Abdul Aziz al-Dahlawi membahaskan perkara ini di dalam kitabnya Ujalah Nafi’ah dan Bustan al-Muhaddithin.

Kebanyakan riwayat tersebut dihukumkan oleh al-Suyuti dalam kitabnya al-La`ali al-Masnu’ah Fi al-Ahadith al-Maudhu’ah sebagai hadis-hadis palsu.

Di antara beberapa contoh riwayat-riwayat tersebut ialah:

" من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة فقرأ يس غفر له "

"Sesiapa yang menziarahi kubur kedua ibubapanya atau salah seorang daripada mereka berdua pada hari Jumaat kemudian membaca surah Yasiin nescaya diampunkan untuknya."

Al-Suyuti menukilkan kata-kata Ibn ‘Adi yang menghukumkan riwayat ini sebagai batil. Di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta iaitu ’Amar bin Ziyad.

Ibn al-Jauzi mengemukakan rujukan Ibn ‘Adi dalam kitabnya al-Maudhu’at. Kata Ibn ‘Adi: "Hadis ini dengan sanad ini batil dan tidak mempunyai asal. ‘Amar dituduh berdusta dan dia menceritakan riwayat-riwayat yang batil serta mencuri hadis. Kata al-Daruqutni: Dia sering mereka-reka hadis.

Kemudian al-Suyuti mengemukakan rujukan daripada al-Tabarani sebagai syahid (sokongan) yang lafaznya:

من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب برا

"Sesiapa yang menziarahi kubur kedua ibubapanya atau salah seorang daripada mereka berdua pada setiap hari Jumaat nescaya diampunkan untuknya dan dia dicatat sebagai orang yang melakukan kebajikan."

Kemudian al-Suyuti sendiri menulis: "Sanadnya terdapat Yahya bin al-‘Ala dan Muhammad bin al-Nu’man, dua orang yang tidak dikenali dan Abu Umayyah Abdul Karim, seorang perawi yang dha’if ".

Al-Suyuti juga mengemukakan satu riwayat daripada Ibn Umar dengan lafaz:

من زار قبر أبويه أو أمه أو عمته أو خالته أو أحد من أقربائه كانت له كحجة مبرورة ومن كان زائراً لهم زارت الملائكة قبره

"Sesiapa yang menziarahi kubur kedua ibubapanya atau ibunya atau saudara perempuan ayahnya atau saudara perempuan ibunya atau salah seorang saudara maranya pasti dia memperolehi pahala haji mabrur dan sesiapa menziarahi mereka pasti malaikat menziarahi kuburnya."

Kemudian al-Suyuti sendiri menulis pendapat Ibn Hibban iaitu hadis ini tidak mempunyai asal kerana perawinya, Abu Muqatil Hafs bin Sulaim sering meriwayatkan hadis-hadis mungkar.

Sekiranya diteliti dengan cermat, sebenarnya ketiga-tiga riwayat yang dikemukakan di atas, sama sekali tidak menunjukkan kepada sampainya hadiah pahala kepada si mati kerana ia menyebutkan tentang keampunan untuk orang yang menziarahi kubur bukannya keampunan untuk orang yang meninggal dunia.

Ada sebuah riwayat lain tentang menghadiahkan pahala yang berbunyi:

من مرّ بالمقابر فقرأ الإخلاص إحدى وعشرين مرة ثمّ وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات.

"Sesiapa melalui perkuburan dan membaca Surah al-Ikhlas dua puluh satu kali kemudian menghadiahkan pahala bacaannya kepada sekalian orang yang telah mati, nescaya diberikan kepadanya pahala sebanyak bilangan orang yang telah mati."

Allamah Muhammad Tahir Fattani menghukumkan riwayat ini maudhu’ dan riwayat ini ada dalam nushkah yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Ahmad.

Mungkin kerana untuk menggalakkan supaya orang bertawaf di kubur-kubur, pereka hadis ini berlebih-lebihan dengan menjanjikan pahala yang sama dan serupa kepada semua orang mati. Apakah bilangan ini merangkumi semua orang mati yang ada dalam bumi ini atau riwayat ini khusus mereka yang tertentu sahaja? Apakah orang bukan Islam pun termasuk juga di kalangan mereka yang mendapat manafaat ? Jawapan kepada perkara-perkara ini hanya akan diketahui dengan cara mendedahkan isi kubur! Pada pandangan kami, ilmu ghaib itu hanya di sisi Allah s.w.t. dan kami berlepas diri daripada semua kebatilan dan kekarutan ini. Semoga Allah memberi taufiq kepada umat ini untuk mengikuti Syariat-Nya. Amiin.

Saringan oleh Mohd Hanief Awang Yayha dari tulisan asal oleh Allamah Habibur Rahman al-Kandahlawi

Monday, July 19, 2010

Kisah TAUBAT Seseorang Yang Menuduh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

(Dipetik dari al-fikrah.net )Tokoh Sunnah

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh (wafat 1389 H) rahimahullah mengatakan:

“Aku sekarang akan menyebutkan sebuah kisah tentang Abdurrahman al-Bakri, salah seorang penduduk Najd.

Pada mulanya ia adalah seorang thalibul ‘ilmi (penuntut ilmu) yang belajar pada pamannya, yaitu Syaikh Abdullah bin Abdullathif Alu Syaikh dan para Syaikh yang lain. Kemudian beliau ingin membuka madrasah di Aman.

Di sana beliau mengajarkan Tauhid dari biaya sendiri. Apabila harta yang dimilikinya telah habis, maka beliau mengambil barang dagangan dari seseorang dan pergi ke India. Terkadang beliau menghabiskan waktu selama setengah tahun di India.

Syaikh al-Bakri mengatakan :

“Aku pernah berada di sisi sebuah masjid di India. Di sana terdapat seorang guru, yang mana apabila seusai mengajar mereka melaknat Ibnu Abdul Wahhab, yakni Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Apabila keluar masjid beliau melewatiku. Dan ia mengatakan:

“Aku bisa berbahasa arab, akan tetapi aku ingin mendengarnya dari Orang Arab.” Lalu iapun minum air dingin di tempatku.

Aku merasa sedih dengan apa yang telah dia lakukan dalam ceramahnya. Lalu aku berbuat siasat dengan mengundangnya (ke tempatku) dan aku mengambil kitab at-Tauhid, aku cabut sampulnya dan aku letakkan di rak dalam rumahku sebelum dia datang.

Ketika dia telah hadir, aku berkata kepadanya : “Apakah anda mengizinkan aku untuk membawakan semangka (ke sini) ?”. Lalu akupun pergi.

Ketika aku kembali ternyata dia sedang membaca buku tersebut dan menggerak-gerakkan kepalanya.

Ia berkata : “Karya siapakah kitab ini? Judul-judulnya mirip dengan judul-judul kitab al-Bukhari, ini demi Allah judul-judul al-Bukhari.”

Aku menjawab : “Aku tidak tahu!”. Lalu aku katakan kepadanya: “Bagaimana sekiranya kita pergi ke Syaikh al-Ghazawi untuk menanyakan masalah ini,” yang mana beliau adalah seorang pemilik perpustakaan, dan beliau telah memiliki bantahan terhadap kitab Jami’ al Bayan.

Lalu kami pun masuk kepada beliau dan aku berkata kepada al-Ghazawi: “Aku memiliki beberapa lembaran. Syaikh ini menanyakan kepadaku siapakah yang menulis kitab ini ? akupun tidak tahu.”

Al-Ghazawi paham dengan keinginanku. Lalu beliau memerintahkan seseorang untuk mendatangkan kitab Majmu’ah at-Tauhid (kumpulan kitab tauhid), lalu dibawakan kepada beliau, kemudian mencocokkan antara keduanya, lalu beliau mengatakan : “Ini adalah karya Muhammad bin Abdul Wahhab.”

Orang Alim dari India tadi marah dan mengatakan dengan suara yang tinggi: Orang Kafir itu….!!!!!!”

Kamipun diam, diapun lalu diam sejenak. Sesaat kemudian kemarahannya mereda dan iapun beristirja’ (mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raaji’un).

Ia berkata: “apabila kitab ini adalah karya beliau, maka sungguh kami telah menzhaliminya”.

Kemudian beliaupun setiap hari mendoakan untuk Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-muridnya pun juga mendoakan bersamanya.

Lalu tersebarlah murid-muridnya di India. Apabila mereka selesai membaca, mereka semuanya mendoakan untuk Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.”

[Fatawa wa Rasa'il asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh 1/75-76, sebagaimana dalam kitab 'Inayah al-'Ulama bi Kitab at-Tauhid, Hal.44, karya Abdul Ilah bin Utsman asy-Syayi', Dar Thaibah. Cet.1, 1422 H, Riyadh]

Sumber: Majalah adz Dzakiirah Vol.8 Edisi 60 Th.1431/2010 Hal.57-58


http://alqiyamah.wordpress.com/2010/04/07/kisah-taubat-seseorang-yang-menuduh-syaikh-muhammad-bin-abdul-wahhab-rahimahullah-sesat/

Friday, July 2, 2010

hari ini... MPAJ bertindak!!!!!!

Mlm ini pukul 11.00 mlm saya singgah di sebuah kedai aceh untuk membeli barangan dapur... tiba-tiba saya terlihat di kaunter waktu nak bayar semua rokok di kaunter tu tak ada. Hairan saya tengok dan wajah peniaga tu murung je.. bila tanya ,tak nak bagi sebarang jawapan pun. Datang seorang lagi kawan dia beritahu bahawa orang MPAJ sudah rampas semua rokok kat situ.

Apa yang hairan, sebagaimana yang diberitahu rokok dirampas itu kerana pemilik kedai tersebut hanya ada pasport, tak ada kad pengenalan. Yang menjadi peliknya kenapa rokok saja yang dirampas habis? kenapa tak sita je kedai tu...

Bila jadi kes macam ni, saya tertanya-tanya betul ke ini arahan MPAJ sebenarnya? saya bukan nak tuduh sesiapa cuma nak ceritakan pada ruangan ini kes yang berlaku hari ini.. saya tak pasti sejauh mana kebenarannya cuma kata peniaga di situ macam tu la..

Kes ini berlaku di jalan yang menuju ke Taman Saga. Kalau tak benar kisah ni lupakan la... tp kalau benar bertindaklah dengan sepatutnya.. dibimbangi ini berpunca tindakan individu yang menggunakan atas nama MPAJ je.. itu saja yang saya nak maklumkan di sini...