Tuesday, October 1, 2019

BESARNYA TUGAS GURU DISIPLIN

Memegang jawatan sebagai guru disiplin bukan suatu yang untuk dibanggakan bahkan ia merupakan jawatan yang selalu ditolak oleh sebahagian besar guru.

berhasrat untuk menjadikan pelajar agar lebih baik dan berakhlak bukan angan-angan yang mudah kerana ia memerlukan usaha dan pengorbanan yang berterusan dan sentiasa melakukan pertimbangan wajar agar simbang nasihat dan hukuman.

No comments:

Post a Comment